Juraj FELIX , Ing.

Licence number

395/95

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Office address

Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen Tel.: 045/5400 981, Mobil: 0905 359 058, Email: felix_j@stonline.sk