Patrícia HAVLÍKOVÁ , Ing.

Licence number

856/2007

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Tematínska 8, 851 05 Bratislava Mobil: 0907 742 921, Email: haberlova@beempe.sk