Gabriela KIŠACOVÁ , Ing.

Licence number

1016/2013

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina

Office address

KPMG Slovensko Advisory, k.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava Email: kisacova.gabriela@gmail.com, WWW: www.kpmg.sk