Tatiana OGURČÁKOVÁ , Ing.

Licence number

985/2011

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Drieňová 34, 821 02 Bratislava Tel.: 02/4363 8314, Fax: 02/4363 8316, Mobil: 0905 410 642, Email: ogurcakova@danovy-poradca.com