Mariana HANZELOVÁ , Ing.

Licence number

052/92

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Maďarčina

Office address

ZEPO s.r.o. Kaštieľska 33, 821 05 Bratislava Mobil: 0903 779 976, Email: zepo.hanzelova@mail.t-com.sk