Anna HAVRILOVÁ , Ing

Licence number

486/97

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel

Related specialization

Audítor; Účtovník

Office address

HAPOS s.r.o. Masarykova 16, 080 01 Prešov Tel.: 051/7723 319, Fax: 051/7723 319, Mobil: 0905/512 239, Email: hapos@stonline.sk