Miroslav FEDOR , Ing.

Licence number

660/2001

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností

Language skills

Angličtina

Office address

Polleo Consult k.s. Haburská 49/A, 821 01 Bratislava Mobil: 0918 643 216, Email: mvasikova@polleo.sk