Viera ZORIČÁKOVÁ , Ing.

Licence number

435/95

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Office address

Nemcovej 30, 042 18 Košice Tel.: 055/6855 595, Mobil: 0907 522 335, Email: zoricakova.viera@gmail.com