Marián AUGUSTÍN , Ing.

Licence number

696/2003

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Language skills

Angličtina

Office address

AT Partners k.s. Stromová 54, 831 01 Bratislava Tel.: 02/52 966 955, Fax: 02/52 966 956, Mobil: 0908 765 914, Email: marian.augustin@atpartners.sk, WWW: www.atpartners.sk