Peter PAUKNER , Ing., Mgr.

Licence number

429/95

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňové spory

Related specialization

Účtovník

Office address

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Tel.: 037/6580 071- 2, Mobil: 0903 424 534, Email: peter.paukner@nextra.sk, peter.paukner@skdp.sk