Beáta HOLANOVÁ , Ing.

Licence number

298/94

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Znalec v odbore daní

Related specialization

Účtovník

Office address

Rumančeková 34, 821 01 Bratislava Tel.: 02/20736706, Fax: 02/20736706, Mobil: 0905 307 535, Email: beataholanova@gmail.com