Peter HENNEL , Mgr. Ing.

Licence number

631/2000

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina

Office address

Tax Office Hennel & Králik, v.o.s. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava Tel.: 02/4828 2200, Fax: 02/4828 2230, Email: taxoffice@taxoffice.sk, WWW: www.taxoffice.sk


Pri Celulózke 3494, 010 01 Žilina