Janka FARKAŠOVÁ , Mgr.

Licence number

659/2001

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Language skills

Angličtina

Office address

Deloitte Tax k.s. Digital Park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Tel.: 02/5824 9295, Fax: 02/5824 9222, Mobil: 0905 740 065, Email: jafarkasova@deloittece.com, WWW: www.deloitte.sk