Soňa KAČMARIKOVÁ JANKOVIČOVÁ , Ing.

Licence number

1015/2013

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina

Office address

ECOVIS LA Partners Tax Apollo Business Center II, blok D Prievozská 4C, 821 09 Bratislava Tel.: 02/321 169 20, Fax: 02/321 169 30, Email: sona.jankovicova@ecovis.sk, WWW: www.ecovis.sk