Peter FABIAN , Ing.

Licence number

1080/2015

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Ľubovníková 4, 841 07 Bratislava Email: pfabian@interauditpo.sk