Anna BACHRATÁ , Ing.

Licence number

443/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Language skills

Angličtina, Nemčina, Ruština

Office address

č.d. 49, 919 42 Voderady Tel.: 033/ 5590 301, Mobil: 0903 439 457, Email: anna.bachrata@abaudit.sk, WWW: www.abaudit.sk


Nitrianska 5, 821 08 Bratislava Tel.: 02/5557 4048 02/5557 4430 02/5557 43 40, Fax: 02/5557 4048