Marta ONUŠČÁKOVÁ , Ing.

Licence number

1092/2015

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Miestne dane- daň z nehnuteľností

Language skills

Angličtina, Ruština

Office address

Ernst&Young k.s. Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava Tel.: 02/3333 9135, Fax: 02/3333 9112, Mobil: 0910 820 205, Email: onuscakova.marta@yahoo.com, WWW: www.ey.com