Daniela HOLLÁ , Ing.

Licence number

867/2008

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Previerky daní

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Deloitte Tax k.s. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Tel.: 02/582 49 111, Fax: 02/582 49 222, Email: daholla@deloittece.com, WWW: www.deloitte.com