Veronika HABRMANOVÁ , Ing.

Licence number

576/98

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina

Office address

Beniakova 4, 841 05 Bratislava Mobil: 0902 910 098, Email: habrmanova@gmail.com