Ivana GALGÓCIOVÁ , Ing.

Licence number

1066/2014

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia

Language skills

Angličtina

Office address

Kaštieľska 17474/4, 821 05 Bratislava Mobil: 0903 014 111, Email: galgociova.ivana@gmail.com