František HANZELIK , Ing.

Licence number

606/99

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina

Office address

č.d. 387, 946 36 Kravany nad Dunajom Tel.: 035/7778 500, 035/777 8190, Mobil: 0905 269 399, Email: frantisek.hanzelik@skdp.sk