Anna ANCSINOVÁ , Mgr.

Licence number

262/94

Office address

Nám. M.R. Štefánika 2/9, 945 01 Komárno Email: ancsin.anna@nextra.sk