AT consulting, k.s.

Licence number

83/2007

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Office address

Tulská 9, 036 01 Martin Tel.: 043/4297039, Mobil: 0907 844 340, Email: atconsulting@mail.t-com.sk, WWW: www.atconsulting.sk


Centrum I, 1725/149, 018 41 Dubnica nad Váhom Tel.: 042/442 7162, Fax: 042/442 7163