AdaH Tax Consulting, k.s.

Licence number

88/2009

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia

Language skills

Angličtina

Office address

Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava Fax: 02/5929 12 10, Mobil: 0904 775 152, Email: adam.hodon@kinstellar.com