MIS - Tax s.r.o.

Licence number

160/2016

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina

Office address

Černyševského 26, 851 01 Bratislava Tel.: 02/6241 0264, Mobil: 0905 566 198, Email: m.makovini@mis.tax, WWW: www.mis.tax