A+TAX Lopez, s.r.o.

Licence number

164/2016

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Angličtina, Španielčina

Office address

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 36, 811 02 Bratislava Mobil: 0949 808 111, Email: veronika@lopeztax.eu