ADP Tax, k.s.

Licence number

73/2005

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Office address

Blagoevova 9, 851 04 Bratislava Tel.: 02/20909021, Mobil: 0903 860 491, WWW: www.adpgroup.sk