MKS audit s.r.o.

Licence number

154/2016

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Language skills

Maďarčina, Nemčina

Office address

Nová osada 2, 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/5520 760, Mobil: 0903 416 980, Email: marta.szabo@mks.sk