AM-CONSULT, k.s.

Licence number

40/99

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Práce pri likvidácii podniku

Office address

Bajkalská 18, 821 08 Bratislava Tel.: 02/5557 5485, Fax: 02/5557 5485, Mobil: 0905 331 728, 0905 331 729, Email: marta.simunkova@stonline.sk, istvanovova@stonline.sk