VGD SLOVAKIA TAX k.s.

Licence number

66/2005

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Moskovská 13, 811 08 Bratislava Tel.: 02/5541 0631, WWW: www.vgd.eu www.avos.sk


Nám. SNP 4, 921 01 Piešťany Tel.: 033/735 2910, Fax: 033/7352999