K II. k.s.

Licence number

116/2013

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Ruština

Office address

Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava Tel.: 02/20 90 22 62, Mobil: 0903 501 828, Email: danekon@audit-gracia.sk, k2@audit-gracia.sk