Mazars Tax k.s.

Licence number

72/2005

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Francúzština, Nemčina

Office address

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava Tel.: 02/5920 4700, Fax: 02/5920 4703, Email: mazars@mazars.sk