TAX COMPANY, komanditná spoločnosť

Licence number

10/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Office address

Damborského 3, 949 01 Nitra Tel.: 037/6510 510, Fax: 037/6510 510, Email: taxcompany@taxcompany.sk