TPA TAX, k.s.

Licence number

18/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava Tel.: 02/5735 1111, Email: office@tpa-group.sk, WWW: www.tpa-group.sk


Letná 27, 040 01 Košice Mobil: 0912 851 111