SPS TAX, k.s.

Licence number

96/2009

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina Tel.: 041/5625 461, Email: emil.pecik@skdp.sk, WWW: www.poradenska.sk