TAGNIS, s.r.o.

Licence number

100/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňová optimalizácia

Related specialization

Účtovník

Office address

A. Sládkoviča 23, 971 01 Prievidza Mobil: 0908 717 736, Email: info@tagnis.sk, WWW: www.miklasova.sk