ORMADA, s.r.o.

Licence number

127/2014

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Office address

Račianská 96, 831 02 Bratislava Tel.: 02/555 71 082, Fax: 02/555 71 082, Mobil: 0905 385 663, Email: oracova@daneaudit.sk, WWW: www.daneaudit.sk