Dravecký & Partner Tax, s.r.o.

Licence number

63/2004

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava Tel.: 02/5720 5070, Fax: 02/5720 5060, Email: office@tax-audit.sk, WWW: www.tax-audit.sk