Accace k.s.

Licence number

51/2002

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava Tel.: 02/3255 3000, Fax: 02/3255 3001, Mobil: 0905 998 828, Email: peter.pasek@accace.eu, martina.pavlovicova@accace.com