LUSABO, spol. s r.o.

Licence number

153/2016

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Práce pri likvidácii podniku

Office address

Cintorínska 187/11, 031 04 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5621 655, Mobil: 0905 794 295, Email: svanda@daniarik.sk, WWW: www.daniarik.sk