Kamhal Tax k.s.

Licence number

101/2010

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina

Office address

Krasovského 13, 851 01 Bratislava Mobil: 0905 963 909, Email: ivan.kamhal@apesconsulting.com, WWW: www.apesconsulting.com