RES Integra - poradenská - komanditná spoločnosť

Licence number

48/2002

Office address

Pri Starej prachárni 15, 831 04 Bratislava 3 Tel.: 02/5292 3844, 5292 6612, 5292 6646, Fax: 02/5292 6646, Email: kutas@resintegra.sk