DAPO - SLOVENSKÁ PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ, k.s.

Licence number

7/95

Office address

Šancová 42, 811 05 Bratislava Tel.: 02/5249 6425, Fax: 02/5249 8427, Email: dapo@dapo.sk