MANDAT CONSULTING, k.s.

Licence number

67/2005

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava Tel.: 02/5710 4211, Fax: 02/5710 4299, Mobil: 0918 461 725, Email: office@mandat.sk, WWW: www.mandat.sk