PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.

Licence number

14/96

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Francúzština, Maďarčina, Nemčina

Office address

Karadžičova 2, 815 32 Bratislava Tel.: 02/5935 0111, Fax: 02/5935 0222, Email: office.general@sk.pwc.com, WWW: www.pwc.com/sk