AUDIT TAX CONSULTING, k.s.

Licence number

57/2003

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku

Language skills

Angličtina, Nemčina, Ruština

Office address

Priemyselná ulica č. 1/A, 821 08 Bratislava Tel.: 02/4463 8027,8, Fax: 02/5022 9429, Mobil: 0903 724 602, Email: atc@atc.sk, WWW: www.atc.sk