TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.

Licence number

128/2014

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina

Office address

Kapitulská 14, 917 01 Trnava Tel.: 033/5349 291, Fax: 033/534 9293, Mobil: 0908 754 117, Email: taxaudit@slovanet.sk, WWW: www.taxauditslovensko.sk