KONTO TEAM TS, k.s.

Licence number

25/97

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Previerky daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné projektovanie

Language skills

Angličtina, Maďarčina, Nemčina

Office address

Šamorínska 32, 821 06 Bratislava Tel.: 02/4564 1311, Fax: 02/4564 1311, Email: takatsova@auditkonto.sk, WWW: www.auditkonto.sk