ECOVIS LA Partners Tax, k.s.

Licence number

54/2003

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- daň za psa; Miestne dane- daň za užívanie verejného priestranstva; Miestne dane- daň za ubytovanie; Miestne dane- daň za predajné automaty; Miestne dane- daň za nevýherné hracie stroje; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Audítor; Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Apollo Business Center II Prievozská 4C, 821 09 Bratislava Tel.: 02/3355 4160, Fax: 02/3355 4125, Email: office@ecovis.sk, WWW: www.ecovis.sk