Tax Advisory, k.s.

Licence number

84/2008

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Offer comprehensive work

Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Nemčina

Office address

Miletičova 21, 821 09 Bratislava Tel.: 02/505 74 021, Fax: 02/505 71 983, Mobil: 0903 702 319, Email: miroslav.bednar@taxadvisory.sk, WWW: www.taxadvisory.sk